Program wsparcia

Program Wsparcia to ogłoszony w 2018 roku nowatorki projekt Fundacji Piłkarstwa Polskiego. Skierowany jest on do weteranów polskiego futbolu, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji  życiowej i materialnej. 

Projekt został bardzo pozytywnie odebrany w środowisku piłkarskim, o czym świadczy zarówno ogromne zainteresowanie jak i podziękowania, które dotarły do Fundacji. 

Odpowiedzią na duże zainteresowanie programem jest decyzja Prezesa PZPN Cezarego Kuleszy oraz Zarządu Fundacji o kontynuacji Programu Wsparcia w kolejnych latach.

PODSUMOWANIE PROGRAMU WSPARCIA 2022 – http://fundacjapilkarstwapolskiego.pl/program-wsparcia-2022-podsumowanie/

PODSUMOWANIE PROGRAMU WSPARCIA 2023  – http://fundacjapilkarstwapolskiego.pl/program-wsparcia-2023-podsumowanie/

TURNUSY REHABILITACYJNE PRZYDZIELONE W RAMACH VI  EDYCJI  PROGRAMU WSPARCIA ROZPOCZNĄ SIĘ 24 września 2023r.
ZASADY NABORU I OFERTA POZOSTAJE NIEZMIENNA.

Klinika uzdrowiskowa” Pod Tężniami” w Ciechocinku od lat jest partnerem programu.
Tam też odbędą się, jak w latach ubiegłych, dwutygodniowe turnusy rehabilitacyjne.

OFERTA:

 • Zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych.
 • Pełne wyżywienie.
 • Całodobowa opieka lekarska.
 • Konsultacja lekarska oraz skierowanie na wybrane zabiegi rehabilitacyjne, które oferuje klinika, tj. kinezyterapia, fizykoterapia, magnetoterapia, światłolecznictwo, ultradźwięki, hydroterapia, balneoterapia, masaże.
 • Możliwość skorzystania z siłowni plenerowej, basenów oraz wydarzeń kulturalno- rozrywkowych organizowanych przez Ośrodek.

Galeria zdjęć:
https://podtezniami.pl/index.php?akcja=art_zobacz&id_art=149&id_d=10
*Każdy uczestnik programu może liczyć na zwrot kosztów dojazdu do ośrodka

Procedura ubiegania się o turnus rehabilitacyjny w ramach Programu Wsparcia;

 1. Należy wejść na stronę internetową www.fundacjapilkarstwapolskiego.pl i w zakładce „program wsparcia” pobrać niezbędne dokumenty:
  – Formularz zgłoszeniowy
  – Oświadczenie beneficjenta
 2. Procedurę SARS Cov-2 wraz z Ankietą wstępną (załącznik)
 3. Dokumenty należy wypełnić w sposób czytelny i odesłać na adres:
  Fundacja Piłkarstwa Polskiego ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r nr.7
  02-366 Warszawa, z dopiskiem – Program Wsparcia, 
  z wyjątkiem ankiety wstępnej, którą wypełnioną należy zabrać ze sobą do Ośrodka.

Termin nadsyłania wniosków został wyznaczony na dzień 01 września 2023 roku.

Drugi termin przyjmowania wniosków kwalifikacyjnych upływa 20 października 2023r.

 1. Decyzje w sprawie przydzielenia turnusów podejmować będzie Kapituła Programu w oparciu o kompletne wnioski, które napłyną w zakładanym terminie.
 2. Beneficjent zostanie poinformowany o przydzielonym turnusie telefonicznie i mailowo w terminie 2 tygodni od dnia odbycia zebrania kapituły programu.
 3. Osoba skierowana na turnus rehabilitacyjny ma obowiązek potwierdzić pisemnie (mailowo lub listownie) swoją gotowość do odbycia wyjazdu w zaproponowanym terminie oraz podpisać załączone na stronie Fundacji Oświadczenie.
 4. Po potwierdzeniu zaproponowanego terminu Beneficjent otrzyma pocztą skierowanie na turnus.
 5. Z otrzymanym dokumentem Beneficjent może udać się we wskazanym w skierowaniu terminie do ośrodka „ Pod Tężniami” pod adres: ulica Warzelniana 7, 87-720 Ciechocinek.
 6. Po zakończeniu pobytu istnieje możliwość wystąpienia do Fundacji z prośbą o zwrot kosztów przejazdu do/z ośrodka. W tym celu należy pobrać ze strony wwww.fundacjapilkarstwapolskiego.pl formularz rozliczenia kosztów podróży i odesłać wypełniony na adres Fundacji, wraz z kserokopią biletów na przejazd.

Zarząd Fundacji będzie informował na stronach internetowych o ewentualnych kolejnych terminach składania wniosków.

Wnioski, które zostały nadesłane w ramach wcześniejszych  edycji Programu a nie zostały rozpatrzone pozytywnie nadal będą brane pod uwagę i ponownie rozpatrywane przez Kapitułę Programu pod warunkiem dosłania podpisanego dokumentu procedury SARS Cov-2

UWAGA: Wycofanie się beneficjenta z potwierdzonej już rezerwacji oznacza karencję na uczestnictwo w programie na najbliższe 3 lata.

W razie pytań prosimy kontaktować się z Fundacją pod numerem 732-122-222 lub kierować zapytania na adres:  programwsparcia@fundacjapilkarstwapolskiego.pl

OLDBOJÓW

PUCHAR