Program wsparcia

Program Wsparcia to ogłoszony w 2018 roku nowatorki projekt Fundacji Piłkarstwa Polskiego. Skierowany jest on do weteranów polskiego futbolu, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji  życiowej i materialnej. Projekt został bardzo pozytywnie odebrany w środowisku piłkarskim, o czym świadczy zarówno ogromne zainteresowanie jak i podziękowania, które dotarły do Fundacji. Odpowiedzią na duże zainteresowanie programem jest decyzja Prezesa PZPN Cezarego Kuleszy oraz Zarządu Fundacji o kontynuacji Programu Wsparcia w roku 2023.

PODSUMOWANIE PROGRAMU WSPARCIA 2022 – http://fundacjapilkarstwapolskiego.pl/program-wsparcia-2022-podsumowanie/

TURNUSY REHABILITACYJNE PRZYDZIELONE W RAMACH II CZĘŚCI V EDYCJI  PROGRAMU WSPARCIA ROZPOCZNĄ SIĘ 20.01.2023 ROKU.*
ZASADY NABORU I OFERTA POZOSTAJE NIEZMIENNA.

Klinika uzdrowiskowa” Pod Tężniami” w Ciechocinku od lat jest partnerem programu.
Tam też odbędą się, jak w latach ubiegłych, dwutygodniowe turnusy rehabilitacyjne.

OFERTA:

 • Zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych.
 • Pełne wyżywienie.
 • Całodobowa opieka lekarska.
 • Konsultacja lekarska oraz skierowanie na wybrane zabiegi rehabilitacyjne, które oferuje klinika, tj. kinezyterapia, fizykoterapia, magnetoterapia, światłolecznictwo, ultradźwięki, hydroterapia, balneoterapia, masaże.
 • Możliwość skorzystania z siłowni plenerowej, basenów oraz wydarzeń kulturalno- rozrywkowych organizowanych przez Ośrodek.

Galeria zdjęć:
https://podtezniami.pl/index.php?akcja=art_zobacz&id_art=149&id_d=10
*Każdy uczestnik programu może liczyć na zwrot kosztów dojazdu do ośrodka

Procedura ubiegania się o turnus rehabilitacyjny w ramach Programu Wsparcia;

 1. Należy wejść na stronę internetową www.fundacjapilkarstwapolskiego.pl i w zakładce „program wsparcia” pobrać niezbędne dokumenty:
  – Formularz zgłoszeniowy
  – Oświadczenie beneficjenta
 2. Procedurę SARS Cov-2 wraz z Ankietą wstępną (załącznik)
 3. Dokumenty należy wypełnić w sposób czytelny i odesłać na adres:
  Fundacja Piłkarstwa Polskiego ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r nr.7
  02-366 Warszawa, z dopiskiem – Program Wsparcia, 
  z wyjątkiem ankiety wstępnej, którą wypełnioną należy zabrać ze sobą do Ośrodka.

Termin nadsyłania wniosków został wyznaczony na dzień 16 stycznia 2023 r.

 1. Decyzje w sprawie przydzielenia turnusów podejmować będzie Kapituła Programu w oparciu o kompletne wnioski, które napłyną w zakładanym terminie.
 2. Beneficjent zostanie poinformowany o przydzielonym turnusie telefonicznie i mailowo w terminie 2 tygodni od dnia odbycia zebrania kapituły programu.
 3. Osoba skierowana na turnus rehabilitacyjny ma obowiązek potwierdzić pisemnie (mailowo lub listownie) swoją gotowość do odbycia wyjazdu w zaproponowanym terminie oraz podpisać załączone na stronie Fundacji Oświadczenie.
 4. Po potwierdzeniu zaproponowanego terminu Beneficjent otrzyma pocztą skierowanie na turnus.
 5. Z otrzymanym dokumentem Beneficjent może udać się we wskazanym w skierowaniu terminie do ośrodka „ Pod Tężniami” pod adres: ulica Warzelniana 7, 87-720 Ciechocinek.
 6. Po zakończeniu pobytu istnieje możliwość wystąpienia do Fundacji z prośbą o zwrot kosztów przejazdu do/z ośrodka. W tym celu należy pobrać ze strony wwww.fundacjapilkarstwapolskiego.pl formularz rozliczenia kosztów podróży i odesłać wypełniony na adres Fundacji, wraz z kserokopią biletów na przejazd.

Zarząd Fundacji będzie informował na stronach internetowych o ewentualnych kolejnych terminach składania wniosków.

Wnioski, które zostały nadesłane w ramach wcześniejszych  edycji Programu a nie zostały rozpatrzone pozytywnie nadal będą brane pod uwagę i ponownie rozpatrywane przez Kapitułę Programu pod warunkiem dosłania podpisanego dokumentu procedury SARS Cov-2

UWAGA: Wycofanie się beneficjenta z potwierdzonej już rezerwacji oznacza karencję na uczestnictwo w programie na najbliższe 3 lata.

W razie pytań prosimy kontaktować się z Fundacją pod numerem 732-122-222 lub kierować zapytania na adres:  programwsparcia@fundacjapilkarstwapolskiego.pl

OLDBOJÓW

PUCHAR