Fundacja Piłkarstwa Polskiego

Szanowni Państwo,

Jest mi niezmiernie miło stać na czele Fundacji Piłkarstwa Polskiego. Organizacja ta od długiego czasu zajmuje się promocją i rozwojem piłki nożnej w naszym kraju, wspierając przy tym działania fundatora, którym jest Polski Związek Piłki Nożnej.

Popularyzacja kultury fizycznej, a także powiązane z nią zadania wychowawcze, są dla Fundacji Piłkarstwa Polskiego zadaniem podstawowym. Staramy się podejmować inicjatywy służące podnoszeniu poziomu futbolu w Polsce zarówno na poziomie profesjonalnym, jak i amatorskim. Fundacja wspiera PZPN, wojewódzkie związki piłki nożnej, kluby piłkarskie, a także zawodników i trenerów.

Nie sposób nie wspomnieć również o Programie Wsparcia, czyli projekcie dedykowanym weteranom polskiego futbolu, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Zawodnicy oraz zasłużeni działacze piłkarscy mogą ubiegać się o dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny w klinice uzdrowiskowej „Pod Tężniami” w Ciechocinku, która jest partnerem programu. O tym, z jak bardzo pozytywnym przyjęciem ze strony środowiska piłkarskiego spotykają się nasze działania, świadczy nie tylko duża liczba nadsyłanych zgłoszeń, ale przede wszystkim wiele podziękowań i ciepłych słów, które do nas docierają.

Nie zatrzymujemy się. Przed nami jeszcze wiele inicjatyw, które będziemy podejmować dla dobra polskiego futbolu. Rozwijajmy wspólnie polski futbol, bo Łączy Nas Piłka!

Cezary Kulesza

Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej

Prezes Fundacji Piłkarstwa Polskiego

FUNDACJA PIŁKARSTWA POLSKIEGO

FUNDATOR

Polski Związek Piłki Nożnej

CELE FUNDACJI

Celem fundacji jest promocja i rozwój piłki nożnej w Polsce oraz wspieranie działań Polskiego Związku Piłki Nożnej.

ZADANIA FUNDACJI

– prowadzenie działalności popularyzatorskiej i wychowawczej w zakresie kultury fizycznej,
– podejmowanie działań na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu piłkarstwa amatorskiego i profesjonalnego poprzez wspieranie funkcjonowania:
a) reprezentacji narodowej polski w rywalizacji międzypaństwowej,
b) reprezentacji młodzieżowych mężczyzn w piłce nożnej,
c) reprezentacji narodowej kobiet w piłce nożnej,
d) klubowej piłki nożnej młodzieżowej,

ZARZĄD FUNDACJI

Cezary Kulesza – Prezes
Tomasz Garbowski – Sekretarz Fundacji
Agnieszka Olesińska
Ewa Bazan
Robert Skowron

RADA FUNDACJI

Wojciech Gąssowski – Przewodniczący Rady Fundacji
Tomasz Siemiątkowski – Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji
Klaudia Drażba – Sekretarz Rady Fundacji
Radosław Michalski
Jacek Gmoch
Jerzy Kostorz
Paweł Wojtala
Mirosław Mojsiuszko