Program wsparcia 2023 – podsumowanie

PROGRAM WSPARCIA 2022 (4)

Program wsparcia 2023 – podsumowanie

Piąta edycja Programu Wsparcia  Fundacji Piłkarstwa Polskiego dla osób zasłużonych dla Polskiej Piłki Nożnej rozpoczęła się w dniu 25 września 2022 r., wraz z pierwszym jesiennym turnusem rehabilitacyjnym w Ciechocinku a skończyła w dniu 11 czerwca 2023 r.

W tej edycji Programu wzięło udział 50 osób. Co warte odnotowania z każdą edycją rośnie udział kobiet. W tym roku panie stanowiły aż 20% wszystkich uczestników. Ten wynik napawa optymizmem, ale nadal staramy się go poprawiać i aktywizować środowiska kobiet związanych z piłką nożną. Liczymy na większe zaangażowanie wojewódzkich związków piłki nożnej oraz klubów w dotarciu do byłych zawodniczek.

Uczestnicy podobnie jak w roku ubiegłym otrzymali od Fundacji Piłkarstwa Polskiego odzież sportową. Pomimo rosnących kosztów udało się utrzymać bardzo wysoki standard i wzorem poprzednich lat, każdy uczestnik turnusów mógł skorzystać z pięciu zabiegów dziennie. Warto także dodać informację skąd pochodzili uczestnicy turnusów. Jest to o tyle istotne, że to właśnie Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej rekomendują kandydatów:

 1. Łódzkie – 9 osób
 2. Śląskie – 8 osób
 3. Pomorskie – 8 osób
 4. Zachodniopomorskie – 7 osób
 5. Mazowieckie – 6 osób
 6. Opolskie – 2 osoby
 7. Małopolskie – 2 osoby
 8. Podkarpackie – 2 osoby
 9. Warmińsko-Mazurskie – 2 osoby
 10. Podlaskie– 1 osoba
 11. Wielkopolskie – 1 osoba
 12. Kujawsko-Pomorskie – 1 osoba
 13. Lubelskie – 1 osoba

Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz Wojewódzkim Związkom Piłki Nożnej.

Zapraszam do zapisów na kolejne turnusy Programu Wsparcia: http://fundacjapilkarstwapolskiego.pl/program-wsparcia-3/