Zarząd FPP – sprawozdanie IV – VI 2024 r.

PROGRAM WSPARCIA 2022 (5)

Zarząd FPP – sprawozdanie IV – VI 2024 r.

Zarząd Fundacji Piłkarstwa Polskiego w okresie od kwietnia do czerwca 2024 roku, odbyły (trzy) posiedzenia  podczas których podjęto ważne dla Fundacji uchwały i decyzje.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:

18.04.2024

Posiedzenie Zarządu Fundacji Piłkarstwa Polskiego, na którym przyjęto:

– uchwałę w sprawie dofinansowania Podlaskiego ZPN z przeznaczeniem na konferencję „Bezpieczeństwo dzieci”;

– uchwałę w sprawie dofinansowania KP  Lech  Sulechów i  dofinansować działalność statutową klubu w postaci dofinansowania wydania monografii pt..”80  lat Lech Sulechów – monografia klubu”.

20.05.2024

Posiedzenie Zarządu Fundacji Piłkarstwa Polskiego, na którym przyjęto:

– uchwałę w sprawie dofinansowania 6 edycji Turnieju Piłkarskiego Insulin On Board Cup Insulin On Board Cup 2024 15-16.06.2024 r.;

– uchwałę w sprawie dofinansowania Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA, wsparcie finansowe Reprezentacji Polskiej Policji w Piłce Nożnej uczestniczącej w Międzynarodowym Turnieju  Piłki Nożnej w dniach 7-11.10. 2024 roku w Barcelonie oraz Mistrzostw Świata Drużyn Policji 7-osobowych w piłce nożnej grudzień 2024 Teneryfa.

07.06.2024

Posiedzenie Zarządu Fundacji Piłkarstwa Polskiego, na którym przyjęto:

– regulamin VII Edycji  Programu Wsparcia Fundacji Piłkarstwa Polskiego dla  osób zasłużonych dla Polskiej Piłki Nożnej;

– uchwałę w sprawie dofinansowania Fundację Juventus Football Academy na działalność statutową – udział w Mistrzostwach Świata JuveCup 2024;

– uchwałę dot. dofinansowania organizacji konferencji Etyka i Fair Play w piłce nożnej, która odbyła się  się 27 maja 2024 roku w Warszawie; 

– uchwałę w sprawie zmiany w Regulaminie udzielania pomocy społecznej.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Fundacji przyjął sprawozdanie finansowe za rok 2023 wraz z informacją dodatkową dot. działalności statutowej w roku 2023.

Dnia 7 czerwca 2024 r. Rada Fundacji Piłkarstwa Polskiego z udziałem członków Zarządu Fundacji odbyła swoje posiedzenie na którym przyjęła:

uchwałę dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023 wraz z informacja dodatkową;

– uchwałę dot. przeznaczenia zysku za rok 2023 na działalność statutową Fundacji;

– uchwałę dot. powołania zespołu do oceny wniosków kwalifikacyjnych w ramach programu wsparcia dla osób zasłużonych dla polskiej piłki nożnej.