Fundacja Piłkarstwa Polskiego

FUNDATOR

Polski Związek Piłki Nożnej

CELE FUNDACJI

Celem fundacji jest promocja i rozwój piłki nożnej w Polsce oraz wspieranie działań Polskiego Związku Piłki Nożnej.

ZADANIA FUNDACJI

– prowadzenie działalności popularyzatorskiej i wychowawczej w zakresie kultury fizycznej,
– podejmowanie działań na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu piłkarstwa amatorskiego i profesjonalnego poprzez wspieranie funkcjonowania:
a) reprezentacji narodowej polski w rywalizacji międzypaństwowej,
b) reprezentacji młodzieżowych mężczyzn w piłce nożnej,
c) reprezentacji narodowej kobiet w piłce nożnej,
d) klubowej piłki nożnej młodzieżowej,

ZARZĄD FUNDACJI

Zbigniew Boniek – Prezes
Agnieszka Olesińska – Sekretarz Fundacji
Maciej Sawicki
Władysław Puchalski
Ewa Bazan
Magdalena Urbańska

RADA FUNDACJI

Andrzej Person – Przewodniczący Rady Fundacji
Tomasz  Siemiątkowski – Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji
Martyna Pajączek – Sekretarz Rady Fundacji
Wojciech Cygan
Jacek Gmoch
Wojciech Gąssowski
Henryk Kula
Janusz Basałaj

KONTAKT

biuro@fundacjapilkarstwapolskiego.pl

 

Statut Fundacji Piłkarstwa Polskiego