Strona główna

Szanowni Państwo,

Jest mi niezmiernie miło stać na czele Fundacji Piłkarstwa Polskiego. Organizacja ta od długiego czasu zajmuje się promocją i rozwojem piłki nożnej w naszym kraju, wspierając przy tym działania fundatora, którym jest Polski Związek Piłki Nożnej.

Popularyzacja kultury fizycznej, a także powiązane z nią zadania wychowawcze, są dla Fundacji Piłkarstwa Polskiego zadaniem podstawowym. Staramy się podejmować inicjatywy służące podnoszeniu poziomu futbolu w Polsce zarówno na poziomie profesjonalnym, jak i amatorskim. Fundacja wspiera PZPN, wojewódzkie związki piłki nożnej, kluby piłkarskie, a także zawodników i trenerów.

Nie sposób nie wspomnieć również o Programie Wsparcia, czyli projekcie dedykowanym weteranom polskiego futbolu, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Zawodnicy oraz zasłużeni działacze piłkarscy mogą ubiegać się o dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny w klinice uzdrowiskowej „Pod Tężniami” w Ciechocinku, która jest partnerem programu. O tym, z jak bardzo pozytywnym przyjęciem ze strony środowiska piłkarskiego spotykają się nasze działania, świadczy nie tylko duża liczba nadsyłanych zgłoszeń, ale przede wszystkim wiele podziękowań i ciepłych słów, które do nas docierają.

Nie zatrzymujemy się. Przed nami jeszcze wiele inicjatyw, które będziemy podejmować dla dobra polskiego futbolu. Rozwijajmy wspólnie polski futbol, bo Łączy Nas Piłka!

Cezary Kulesza

Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej

Prezes Fundacji Piłkarstwa Polskiego

AKTUALNOŚCI

Football Film Festival vol. 2

Fundacja Piłkarstwa Polskiego po raz drugi wsparła organizację Football Film Festival. Gratulujemy organizatorom wzorowo przygotowanego wydarzenia i wierzymy, iż jego cykliczność zostanie zachowana. „Piłkarskie Święto w Jadownikach. Jadowniczanka – Widzew”

Czytaj więcej »

Program wsparcia 2023 – podsumowanie

Piąta edycja Programu Wsparcia  Fundacji Piłkarstwa Polskiego dla osób zasłużonych dla Polskiej Piłki Nożnej rozpoczęła się w dniu 25 września 2022 r., wraz z pierwszym jesiennym turnusem rehabilitacyjnym w Ciechocinku

Czytaj więcej »