Zarząd FPP sprawozdanie

Zarząd FPP

Zarząd FPP sprawozdanie

Od listopada do grudnia 2021 roku, odbyło się pięć posiedzeń Zarządu Fundacji Piłkarstwa Polskiego, podczas których podjęło ważne dla Fundacji uchwały i decyzje.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:

15.11.2021

Posiedzenie Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej.

W związku ze złożoną rezygnacją – odwołany został Pan Zbigniew Boniek z funkcji Prezesa Zarządu
Fundacji Piłkarstwa Polskiego.
Na funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Piłkarstwa Polskiego został powołany Pan Cezary Kulesza.

W związku ze złożoną rezygnacją – odwołany został Pan Andrzej Person z funkcji Przewodniczącego Rady Fundacji.

Na funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji powołano dotychczasowego Członka Rady Fundacji – Pana Wojciecha Gąssowskiego.

16.11.2021

Posiedzenie Zarządu Fundacji Piłkarstwa Polskiego.

Podczas Posiedzenia Zarządu Fundacji, które miało miejsce 16.11.2021 roku, uruchomiono I nabór do Programu Wsparcia FPP.

Jednogłośnie przyjęto Regulamin IV edycji Programu Wsparcia Fundacji Piłkarstwa Polskiego.  

25.11.2021

Posiedzenie Rady Fundacji Piłkarstwa Polskiego.

       Członkowie Rady Fundacji wyłonili pięcioosobową Kapitułę Programu Wsparcia w następującym składzie:

  1. Wojciech Gąssowski – przewodniczący
  2. Tomasz Garbowski
  3. Tomasz Siemiątkowski
  4. Rafał Byrski
  5. Bartosz Bury

Zadaniem Kapituły będzie analiza wniosków i podejmowanie decyzji w sprawie przyznania Sanatorium.

29.11.2021

Posiedzenie Zarządu Fundacji Piłkarstwa Polskiego.

Zgłoszenie zmian  do KRS w składzie Zarządu i Rady Fundacji Piłkarstwa Polskiego.

10.12.2021

Posiedzenie Kapituły Fundacji Piłkarstwa Polskiego.

Posiedzenie dotyczyło IV edycji Programu Wsparcia FPP.

Członkowie Kapituły zapoznali się z nadesłanymi wnioskami o udzielenie pomocy w ramach PW FPP dla osób zasłużonych dla polskiej piłki oraz podjęli decyzje o kwalifikacji lub odrzuceniu wniosków na podstawie dokumentacji nadesłanej przez Wnioskodawców.

Kapituła zakwalifikowała do uczestnictwa w programie 22 wniosków oraz dodatkowo 3 wnioski jako rezerwowe w przypadku rezygnacji któregoś z beneficjentów z przyznanej pomocy.

Łączna ilość miejsc zakupionych przez Fundację Piłkarstwa Polskiego w czwartej edycji Programu Wsparcia 2022 od stycznia 2022 do czerwca 2022 wynosi 40 w IV edycji Programu.

10.12.2021

Posiedzenie Zarządu Fundacji Piłkarstwa Polskiego.

Zarząd Fundacji Piłkarstwa Polskiego, działając na podstawie § 23 Statutu Fundacji pozytywie rozpatrzył wniosek (prośbę) Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej o wsparcie finansowe na działalność statutową Lubuskiego ZPN, w tym sfinansowanie Gali Piłki Lubuskiej.

Zarząd Fundacji Piłkarstwa Polskiego, działając na podstawie § 23 Statutu Fundacji ,postanowił:

– sporządzić roczny plan działalności FPP wraz z planem finansowym,

– przekazać roczny plan działalności FPP wraz z planem finansowym, Radzie FPP celem uchwalenia,

-upoważnił Tomasza Garbowskiego do reprezentowania stanowiska Zarządu Fundacji w tej sprawie.

16.12.2021

Posiedzenie Zarządu Fundacji Piłkarstwa Polskiego.

Zarząd Fundacji Piłkarstwa Polskiego zatwierdził projekty:

– zatwierdzenie projektów: logotypu  Fundacji Piłkarstwa Polskiego  oraz materiałów marketingowych.