Zarząd FPP sprawozdanie

Zarząd FPP

Zarząd FPP sprawozdanie

Sprawozdanie kwartalne Zarządu Fundacji Piłkarstwa Polskiego.

W miesiącach: kwiecień – czerwiec 2022r., miały miejsce trzy posiedzenia Zarządu FPP oraz jedno posiedzenie Rady FPP, podczas których podjęło ważne dla Fundacji uchwały i decyzje.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:

19.04.2022 r.

Posiedzenie Zarządu Fundacji Piłkarstwa Polskiego

Przyjęto:

– uchwałę dot. wsparcia finansowego na działalność statutową Lubuskiego ZPN, w tym na dofinansowanie organizacji spotkania Honorowych Członków Lubuskiego ZPN i klubu seniora Lubuskiego ZPN;

– uchwałę dot. przyznania pomocy społecznej Panu Sebastianowi Ocimkowi.

23.05.2022 r.

Posiedzenie Zarządu Fundacji Piłkarstwa Polskiego

Przyjęto:

– uchwałę dot. wsparcia finansowego na działalność statutową Świętokrzyskiego ZPN, w tym na dofinansowanie przygotowania i uruchomienia nowej strony internetowej Świętokrzyskiego ZPN;

– uchwałę dot. wsparcia finansowego na 4 edycję Turnieju Piłkarskiego Insulin On Board Cup 2022 18-19.06.2022 r.;

– uchwałę dot. przyznania pomocy społecznej Panu Krzysztofowi Baranowi.

14.06.2022 r.

Posiedzenie Zarządu Fundacji Piłkarstwa Polskiego

Przyjęto:

– uchwałę dot. uruchomienia  V Edycji  Programu Wsparcia Fundacji Piłkarstwa Polskiego dla  osób zasłużonych dla Polskiej Piłki Nożnej na zasadach określonych w Regulaminie Programu Wsparcia Fundacji Piłkarstwa Polskiego dla osób zasłużonych dla Polskiej Piłki;

– uchwałę dot. dofinansowania Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej uczestniczących w rozgrywkach  Oldbojów WZPN;

– uchwałę dot. przyjęcia projektu sprawozdania i wyników z działalności Fundacji za rok 2021.

14.06.2022 r.

Posiedzenie Rady Fundacji Piłkarstwa Polskiego

Przyjęto:

– uchwałę dot. przyjęcia sprawozdania finansowego ( bilansu ) Fundacji za rok 2021 wraz  z informacją dodatkową za rok 2021 r.