Turniej Decathlon Cup ŁZPN

af34fa287164fff1f176773ba230d517_images

Turniej Decathlon Cup ŁZPN

Fundacja Piłkarstwa Polskiego była partnerem I Turnieju Decathlon Cup w piłce nożnej, który odbył się 26 lutego 2022 roku na obiektach Miejskiej Areny Kultury i Sportu w Łodzi.

Celem spotkania była popularyzacja piłki nożnej, organizacja rozgrywek w okresie zimowym, konfrontacja umiejętności pomiędzy rówieśnikami z sześciu województw, propagowanie zasad fair play, promocja miasta Łodzi oraz marki sponsora tytularnego. W turnieju udział wzięły zespoły klubów wyłonione przez: Łódzki ZPN, Mazowiecki ZPN, Podlaski ZPN, Pomorski ZPN, Warmińsko-Mazurski ZPN oraz Wielkopolski ZPN.