Program wsparcia

Ogłoszony w roku 2018 Program Wsparcia – nowatorski projekt Fundacji Piłkarstwa Polskiego przeznaczony dla weteranów polskiego futbolu, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej spotkał się z bardzo pozytywnym przyjęciem ze strony środowiska piłkarskiego. Świadczy o tym nie tylko duża liczba nadesłanych zgłoszeń, ale przede wszystkim wiele podziękowań i ciepłych słów, które do nas dotarły.

W odpowiedzi na duże  zainteresowanie Programem, decyzją Prezesa Cezarego Kuleszy oraz Zarządu PZPN Program Wsparcia będzie kontynuowany.  Turnusy rehabilitacyjne przydzielone w ramach IV edycji Programu rozpoczną się z dniem 09.01.2022. 

W czwartej edycji Programu Wsparcia niezmienne pozostają zasady naboru, jak i szeroka gama zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych, które w ramach turnusu otrzymają uczestnicy Programu.

Podobnie jak w poprzednich latach zawodnicy oraz zasłużeni działacze piłkarscy mogą się ubiegać o dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny w klinice uzdrowiskowej „Pod Tężniami” w Ciechocinku, która jest partnerem programu. Osoba zakwalifikowana do programu zostanie zakwaterowana w jednoosobowym pokoju, otrzyma pełne wyżywienie w formie bufetu szwedzkiego oraz całodobową opiekę lekarską. Pobyt w uzdrowisku rozpoczyna się od konsultacji z lekarzem, który kieruje beneficjenta na wybrane zabiegi rehabilitacyjne. Ośrodek dysponuje bogatą infrastrukturą oraz szerokim pakietem wykonywanych zabiegów w takich grupach jak:

 • kinezyterapia,
 • fizykoterapia,
 • magnetoterapia, światłolecznictwo, ultradźwięki,
 • hydroterapia, balneoterapia,
 • masaże

Lekarz pomoże wybrać pacjentowi dodatkowo 5 zabiegów z każdej grupy tygodniowo.

Do dyspozycji kuracjuszy są także takie atrakcje jak siłownia plenerowa w parku, zespół basenów oraz imprezy kulturalno-rozrywkowe organizowane przez Ośrodek.
https://podtezniami.pl/

Galeria zdjęć:
https://podtezniami.pl/index.php?akcja=art_zobacz&id_art=149&id_d=10

*Każdy uczestnik programu może liczyć na zwrot kosztów dojazdu do ośrodka

Procedura ubiegania się o turnus rehabilitacyjny w ramach „Programu Wsparcia” prezentuje się następująco:

 1. Należy wejść na stronę internetową www.fundacjapilkarstwapolskiego.pl i w zakładce „program wsparcia” pobrać niezbędne dokumenty:
  – Formularz zgłoszeniowy
  – Oświadczenie beneficjenta
 2. Procedurę SARS Cov-2 wraz z Ankietą wstępną (załącznik)
 3. Dokumenty należy wypełnić w sposób czytelny i odesłać na adres:
  Fundacja Piłkarstwa Polskiego ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r nr.7
  02-366 Warszawa, z dopiskiem – Program Wsparcia,
  z wyjątkiem ankiety wstępnej, którą wypełnioną należy zabrać ze sobą do Ośrodka.

Termin nadsyłania wniosków został wyznaczony na dzień 09 grudnia 2021 roku. 

 1. Decyzje w sprawie przydzielenia turnusów podejmować będzie Kapituła Programu w oparciu o kompletne wnioski, które napłyną w zakładanym terminie.
 2. Beneficjent zostanie poinformowany o przydzielonym turnusie telefonicznie i mailowo w terminie 2 tygodni od dnia odbycia zebrania kapituły programu.
 3. Osoba skierowana na turnus rehabilitacyjny ma obowiązek potwierdzić pisemnie (mailowo lub listownie) swoją gotowość do odbycia wyjazdu w zaproponowanym terminie oraz podpisać załączone na stronie Fundacji Oświadczenie.
 4. Po potwierdzeniu zaproponowanego terminu Beneficjent otrzyma pocztą skierowanie na turnus.
 5. Z otrzymanym dokumentem Beneficjent może udać się we wskazanym w skierowaniu terminie do ośrodka „ Pod Tężniami” pod adres: ulica Warzelniana 7, 87-720 Ciechocinek.
 6. Po zakończeniu pobytu istnieje możliwość wystąpienia do Fundacji z prośbą o zwrot kosztów przejazdu do/z ośrodka. W tym celu należy pobrać ze strony wwww.fundacjapilkarstwapolskiego.pl formularz rozliczenia kosztów podróży i odesłać wypełniony na adres Fundacji, wraz z kserokopią biletów na przejazd.

Zarząd Fundacji będzie informował na stronach internetowych o ewentualnych kolejnych terminach składania wniosków.

Wnioski, które zostały nadesłane w ramach wcześniejszych  edycji Programu a nie zostały rozpatrzone pozytywnie nadal będą brane pod uwagę i ponownie rozpatrywane przez Kapitułę Programu pod warunkiem dosłania podpisanego dokumentu procedury SARS Cov-2

UWAGA: Wycofanie się beneficjenta z potwierdzonej już rezerwacji oznacza karencję na uczestnictwo w programie na najbliższe 3 lata.

W razie pytań prosimy kontaktować się z Fundacją pod numerem 732-122-222 lub kierować zapytania na adres:  programwsparcia@fundacjapilkarstwapolskiego.pl

 

Regulamin Programu Wsparcia

Wniosek Kwalifikacyjny

Oświadczenie Beneficjenta

Rozliczenie kosztów podróży

Procedura Sars Cov-2

Ankieta wstępna