Nabór kandydatów do Programu Wsparcia

PROGRAM WSPARCIA 2022 (1)

Nabór kandydatów do Programu Wsparcia

Fundacja Piłkarstwa Polskiego zaprasza do składania wniosków kwalifikacyjnych do Programu Wsparcia na sezon 2022/2023.

Pierwszy Termin składania i przyjmowania Wniosków Kwalifikacyjnych na sezon 2022/2023 upływa z dniem 15.09.2022 roku (decyduje data faktycznego doręczenia Wniosku Kwalifikacyjnego do Organizatora). Prawidłowo wypełnione Wnioski Kwalifikacyjne należy przesyłać na adres mailowy: programwsparcia@fundacjapilkarstwapolskiego.pl lub na adres Organizatora wskazany w § 1 Regulaminu Programu Wsparcia.

Wszystkie niezbędne dokumenty oraz informacje znajdują się w zakładce Program Wsparcia.

Zapraszamy.