Kontakt

Festiwal Filmów Piłkarskich

biuro@festiwalpilkarski.pl

Fundacja Piłkarstwa Polskiego

biuro@fundacjapilkarstwapolskiego.pl

Adres

Fundacja Piłkarstwa Polskiego
Ul. Bitwy Warszawskiej 1920 R. 7
02-366 Warszawa

Dane rejestrowe

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000383389

REGON: 012904011, NIP: 5262655561